Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO/IEC 17050-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 015259
Katalogové èíslo 72376
Název dokumentu Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky
Anglický název Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.03.2005
Datum ukonèení platnosti 01.04.2011
Datum úèinnosti 01.04.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 03.120.20 - Certifikace výrobků a podniků. Posuzování shody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova označování produktů,posuzování shody,prohlášení dodavatele o shodě,prohlášení o shodě,první strana
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO/IEC 17050-12004
ISO/IEC 17050-12004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55580ČSN EN 45014 1999
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
87846ČSN EN ISO/IEC 17050-1 2011
Anotace

ČSN EN ISO/IEC 17050-1 Tato část normy ČSN EN ISO/IEC 17050 stanovuje všeobecné požadavky, které budou použity, pokud určitá organizace odpovědná za splnění specifikovaných požadavků (dodavatel) poskytuje prohlášení dodavatele o shodě, že produkt (včetně služby), proces, systém managementu, osoba nebo orgán je ve shodě se specifikovanými požadavky, které mohou zahrnovat normativní dokumenty jako jsou normy, pokyny, návody, technické specifikace, zákony a předpisy. Týká se potvrzení shody provedeného první stranou (tj. dodavatelem produktu).