Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60893-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 346572
Katalogové èíslo 72373
Název dokumentu Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
Anglický název Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes - Part 2: Methods of test
Datum vydání 01.02.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.035.20 - Pryžové a plastové izolační materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Elektrotechnika,Izolační materiály,Lamináty,Zkoušení,Zkušební matody
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60893-22004
IEC 60893-22003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18959ČSN EN 60893-2 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60893-2 ed. 2 Norma popisuje metody zkoušení materiálů definovaných v IEC 60893-1. Obsahuje požadavky na aklimatizaci zkušebních vzorků, měření jejich rozměrů, mechanické, elektrické, tepelné a ostatní zkoušky. V přílohách se uvádí způsoby reprezentace kondenzátorů s konečnými ztrátami a přehled nejdůležitějších kapalin se známou permitivitou.