Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 48 1003
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 481003
Katalogové èíslo 72357
Název dokumentu Ochrana lesa proti bekyni mnišce - Lymantria monacha (L.)
Anglický název Forest protection against the nun moth - Lymantria monacha (L.)
Datum vydání 01.03.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 65.100.01 - Pesticidy a jiné chemikálie obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Lymantria monacha,bekyně mniška,ochrana lesa
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 48 1003 Norma 48 1003 Ochrana lesa proti bekyni mnišce - Lymantria monacha (L.) stanoví způsob a dobu kontroly výskytu a obrany proti bekyni mnišce a také kontroly účinnosti zásahu. Dále norma uvádí seznam termínů a definicí které jsou použity pro účely této normy.