Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50381
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332322
Katalogové èíslo 72348
Název dokumentu Přemístitelné větrané domky s nebo bez vnitřního zdroje úniku
Anglický název Transportable ventilated rooms with or without an internal source of release
Datum vydání 01.03.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.260.20 - Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Prostředí s nebezpečím výbuchu,elektrická zařízení pro výbušnou atmosféru,hořlavé plyny,nebezpečné prostory,páry hořlavých kapalin,systémy s obsahem hořlavé látky,větraný závěr "p",zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 503812004
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
75668ČSN EN 50381 2005Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50381 Norma stanoví specifické požadavky pro konstrukci a zkoušení přemístitelných větraných domků (TVR), jako jsou analyzátorové domky montované na skluznicích s typem ochrany "v", které jsou určeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Přemístitelný v tomto smyslu znamená vyrobený na jednom místě (v prostorách výrobce) pro prodej a transport do dalšího místa (prostor uživatele) pro instalaci a použití. Norma obsahuje požadavky na konstrukci TVR, včetně jeho souvisejících součástí, přívodního a výfukového otvoru pro dodávku plynu pro provětrávání a pro bezpečnostní zařízení a přístroje nezbytné pro typ ochrany "v". Norma stanoví požadavky pro TVR s nebo bez možných vnitřních úniků hořlavých nebo toxických plynů, kapalin nebo par (například z analyzátorů umístěných uvnitř TVR).