Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50379-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 378390
Katalogové èíslo 72343
Název dokumentu Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů kouřových plynů z topných zařízení - Část 2: Funkční požadavky na zařízení určená pro úřední kontroly a hodnocení
Anglický název Specification for portable electrical apparatus designed to measure combustion flue gas parameters of heating appliances - Part 2: Performance requirements for apparatus used in statutory inspections and assessment
Datum vydání 01.02.2005
Datum ukonèení platnosti 19.03.2015
Datum úèinnosti 01.03.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.040.40 - Stacionární zdroje emisí
91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Kouřové plyny,detektory,elektrická zařízení,zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50379-22004
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
92113ČSN EN 50379-2 2005Z119.03.2015
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92112ČSN EN 50379-2 ed. 2 2013
Anotace

ČSN EN 50379-2 Norma platí pro zařízení pro měření koncentrací plynů topných zařízení pro použití v obytných domech a komerčních prostorech, které používají běžně dostupná paliva v souladu s metrologickými specifikacemi. Norma stanoví funkční požadavky pro přenosná epizodicky pracující zařízení konstruovaná pro provádění měření specifických parametrů kouřových plynů, jako je koncentrace plynných složek, teploty a/nebo tlaku, která jsou používaná pro zkoušení shody s národními předpisy pro výše uvedená topná zařízení. Norma neplatí pro - trvalé emise, bezpečnostní monitorování a hlídání, - použití na plavidlech mezinárodních dopravních linek.