Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 73 5305
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 735305
Katalogové číslo 72329
Název dokumentu Administrativní budovy a prostory
Anglický název Administration buildings and rooms
Datum vydání 01.04.2005
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.05.2005
Věstník vydání (měs/rok) 4/05
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.040.20 - Stavby pro obchod a průmysl
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova administrativní budova,administrativní prostor,automatický systém řízení,bezbariérové posuvné plošiny,buňková kancelář,chlazení,chodba,denní osvětlení,doprava v,elektrická požární,elektrické silnoproudé rozvody,energetická náročnost,eskalátory,evakuační rozhlas,flexibilní kancelář,hygienická kabina,hygienická zařízení,individuální kancelář,intercom,jednací prostory,kabina WC,kancelář,kancelářská práce,kancelářské pracoviště,klidu,klimatizace,kombinovaná kancelář,komunikace,komunikační koridor,konečné využití plynu,nucené větrání,náhradní zdroj elektrické energie,ochrana proti hluku a vibracím,ochrana před bleskem,odkládací plocha,odstupy budov,orientace budov,ostatní prostory,osvětlení,pisoár,pisoárů,plocha kancelářského pracoviště,plochy jednacích prostorů,plochy shromažďovacích prostorů,požární bezpečnost,počet,počet WC,počet mužů,počet žen,pracovní plocha,prostor pro jednání,prostor pro oddech,prostředí,předsíňka,přepravní kapacita výtahů,samočinné odvětrací zařízení,samočinné stabilní hasicí zařízení,schodiště,sdružená kancelář,sdružené osvětlení,sdělovací zařízení,shromažďovací prostory,signalizace,skupina WC,slaboproudé systémy bezpečnostní,slaboproudé systémy informační,speciální technologická,společná kancelář,sprcha,světlá výška,systém jednotného času,systém kontroly přístupu,technická zařízení,tepelná pohoda,umělé osvětlení,umývárna,uzavřený televizní okruh,uzemnění,velkoprostorová kancelář,vnitřní,vnitřní kanalizace,vnitřní plynovod,vnitřní vodovod,vybavení čajové kuchyňky,vytápění,větrací výkon,větrání,výtahový interval,výtahy,zabezpečovací systém,zařízení,zařízení pro,zdvihací zařízení,šatna,šatní skříň,šatní skříňka,čajová kuchyňka,úklidová komora
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
6577ČSN 73 5305 1979
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 73 5305 Tato norma stanovuje zásady pro navrhování administrativních budov a prostorů, komplexů budov nebo jejich částí, které obsahují prostory pro administrativní, koncepční a manažerskou činnost (dále jen administrativní činnost), pro navrhování stavebních úprav stávajících budov nebo jejich částí obsahujících tyto prostory a pro přestavby a změny v užívání ostatních budov nebo jejich částí, pokud se mění na administrativní budovy a prostory. V případě kulturních památek, objektů památkově chráněných a objektů v památkových rezervacích a jejich ochranných pásmech se zásady stanovené touto normou použijí pouze přiměřeně, a to tak, aby nebyly v rozporu s principy památkové ochrany a stanovisky orgánů památkové péče. Norma se vztahuje na budovy a prostory : - pro veřejnou správu budovy pro samosprávu budovy pro moc výkonnou budovy pro moc soudní - pro administrativu související s výrobou, obchodem a službami - pro peněžnictví (banky, pojišťovny, burzy) - vědeckých a výzkumných institucí - přenosových a informačních médií (telekomunikace včetně internetu, pošty, rozhlas, televize, redakce tištěných médií) - univerzálně administrativní Norma se vztahuje také na administrativní části multifunkčních budov. Norma se přiměřeně vztahuje na kancelářská pracoviště, která jsou součástí jiných pracovišť, provozů nebo jiných typů budov (např. pro zdravotnictví, vzdělávání, sport, průmysl, obchod, stravování, apod.). Též se přiměřeně vztahuje na hoteling (kancelářská pracoviště s vazbou na hotelové ubytování) a na domácí pracovny (kancelářská pracoviště s vazbou na byt nebo pracoviště jako součást bytu).