Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15880
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 673048
Katalogové èíslo 72240
Název dokumentu Nátěrové hmoty a pojiva - Stanovení hodnoty MEQ povlakových materiálů
Anglický název Paints, varnishes and binders - Determination of MEQ value of water-based coating materials and binders
Datum vydání 01.02.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 87.060.20 - Pojiva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova materiály s povlakem,nátěrové barvy,titrace,určení netěkavých látek
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 158802004
ISO 158802000
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 15880 Tato mezinárodní norma specifikuje titrační metodu pro stanovení MEQ (mili-ekvivalentního) hodnoty vodou ředitelných povlakových materiálů, buď jako MEQ (kyselá) hodnota a nebo jako MEQ (zásaditá) hodnota. V protikladu k ostatním hodnotám, jako číslo kyselosti, saponifikační hodnota nebo hodnota zásady je hodnota MEQ vždy vztažená k netěkavým podílům povlakových materiálů.