Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50406-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347823
Katalogové èíslo 72215
Název dokumentu Vícepárové kabely pro koncového uživatele používané v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí - Část 1: Nadzemní kabely
Anglický název End user multi-pair cables used in high bit rate telecommunication networks - Part 1: Aerial cables
Datum vydání 01.02.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 33.120.10 - Koaxiální kabely. Vlnovody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova nadzemní kabely,vícepárové kabely
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50406-12004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50406-1 Tato norma definuje venkovní vícepárové/vícečtyřkové kabely pro použití v telekomunikačních sítích s vysokou bitovou rychlostí s jejich příslušnými definicemi a požadavky. Zahrnuje kabely s radiální zábranou proti vnikání vody, s celkovým stíněním, s funkčností do 60 MHz, používané ve venkovních sítích určených k propojení širokopásmových venkovních zařízení s prostory jednotlivých zákazníků, s maximální doporučenou délkou propojení 1 km. Podrobně jsou uvedeny elektrické, mechanické a přenosové vlastnosti kabelů a vlastnosti z hlediska vlivů prostředí, vztažené k jejich referenčním zkušebním metodám.