Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 14946
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 320022
Katalogové èíslo 72211
Název dokumentu Malá plavidla - Maximální nosnost
Anglický název Small craft - Maximum load capacity
Datum vydání 01.05.2005
Datum ukonèení platnosti 01.02.2022
Datum úèinnosti 01.06.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 47.080 - Malá plavidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Konstrukční kategorie,dutina,dutina s rychlým odvodněním,kokpit,neoplachtěný člun,paluba,plovatelnost,ponor,trup,vodotěsná dutina,vzduchová komora,výtlakové,výtlakový objem,zatížení,zátopová výška,zátopový otvor,zátopový úhel,člun s úplnou palubou,úhel náklonu
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 149462001
ISO 149462001
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
75620ČSN EN ISO 14946 2005Opr.101.02.2022
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
64215ČSN EN ISO 14946 2002
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514036ČSN EN ISO 14946 2022
Anotace

ČSN EN ISO 14946 Tato mezinárodní norma vyjmenovává položky, které mají být zahrnuty do maximálního zatížení malého plavidla bez překročení mezí určených jinými normami ISO týkajících se stability, volného boku, plovatelnosti a posádky. Dále udává požadavky na sezení členů posádky. Tato mezinárodní norma se používá pro malá plavidla s délkou trupu LH do 24 metrů podle ISO 8666. Netýká se nafukovacích člunů, které jsou zahrnuty v ISO 6185 a osobních člunů, které jsou zahrnuty v ISO 13590.