Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14511-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 143010
Katalogové èíslo 72137
Název dokumentu Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory pro ohřívání a chlazení prostoru - Část 2: Zkušební podmínky
Anglický název Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling - Part 2: Test conditions
Datum vydání 01.01.2005
Datum ukonèení platnosti 01.05.2005
Datum úèinnosti 01.02.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 23.120 - Ventilátory. Větráky. Klimatizační zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14511-22004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
52707ČSN EN 814-2 1998
52875ČSN EN 255-2 1998
55090ČSN EN 12055 1999
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
72789ČSN EN 14511-2 2005
Anotace