Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1406
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441406
Katalogové èíslo 72132
Název dokumentu Uhlí a koks - Technické požadavky na třídy zrnění vyráběných druhů
Anglický název Coal and coke - Technical requirements on size fractions of produced final products
Datum vydání 01.01.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Uhlí,koks,nadsítné,podsítné,prach,třída zrnění
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
28208ČSN 44 1406 1987
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 44 1406 Tato norma stanoví třídy zrnění pro vyráběné druhy černých uhlí, hnědých uhlí a koksu a jejich značení a ověřování.