Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 44 1358
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441358
Katalogové èíslo 72131
Název dokumentu Tuhá paliva - Stanovení složení popela
Anglický název Solid mineral fuels - Analysis of fuel ash
Datum vydání 01.01.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Stanovení složení popela,Tuhá paliva,Uhlí,koks,složení popela
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
4060ČSN 44 1358 1976
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 44 1358 Tato norma předepisuje metody pro stanovení složení popela tuhých paliv, které se vyjadřuje oxidy: SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, SO3, P205, Na2O a K2O.