Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14401
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 770425
Katalogové èíslo 72092
Název dokumentu Tuhé plastové obaly - Metody zkoušení nepropustnosti uzávěrů
Anglický název Rigid plastics containers - Methods to test the effectiveness of closures
Datum vydání 01.02.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 55.120 - Plechovky. Tuby 
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Tuhé plastové obaly,hydrostatická síla,kbelík,nepropustnost uzávěru,odběr vzorků,plastová láhev,plastová nádoba,plastový kanystr,postup zkoušky,uzávěr,vyhodnocení,zkoušení,zkušební kapalina
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 144012004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14401 Tato evropská norma stanoví metodu pro zkoušení účinnosti těsnosti uzávěrů na plastových lahvích a nádobách do 5,0 l, plastových kanystrech se jmenovitým objemem do 20 l a plastových kbelících se jmenovitým objemem do 60 l. Plastové láhve, nádoby, kanystry jsou v této normě uváděny jako obaly.