Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 62138
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 356665
Katalogové èíslo 72060
Název dokumentu Jaderné elektrárny - Instrumentace a řízení důležité pro bezpečnost - Softwarová hlediska pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C
Anglický název Nuclear power plants - Instrumentation and control important to safety - Software aspects for computer-based systems performing category B or C functions
Datum vydání 01.04.2005
Datum ukonèení platnosti 09.09.2022
Datum úèinnosti 01.05.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.120.20 - Jaderné elektrárny, bezpečnost
35.080 - Vývoj softwaru a systémová dokumentace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova aplikační software,bezpečnostní dokumentace,bezpečnostní systémy,chyba,jaderná bezpečnost,jaderná elektrárna,software,třída systému I&C,třída zařízení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 621382004
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85096ČSN IEC 62138 2005Z109.09.2022
509769ČSN IEC 62138 2005Z209.09.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509761ČSN EN IEC 62138 2020
Anotace

ČSN IEC 62138 Tato norma stanoví požadavky pro systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie B nebo C, jak je definováno v IEC 61226. Doplňuje IEC 60880 a IEC 60880-2, které určují požadavky na systémy využívající počítače vykonávající funkce kategorie A a je rovněž ve shodě s IEC 61513, kterou vhodně doplňuje.