Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12094-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 389231
Katalogové èíslo 72047
Název dokumentu Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 4: Požadavky a zkušební metody pro sestavy ventilů zásobníků a jejich spouštěče
Anglický název Fixed firefighting systems - Components for gas extinguishing systems - Part 4: Requirements and test methods for container valve assemblies and their actuator
Datum vydání 01.02.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.220.20 - Požární ochrana
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Bezpečnost před ohněm,Bezpečnostní systémy v budovách,Bezpečnostní zařízení,Bezpečností technika,Materiály odolné proti plamenům,Měření fyzikálních vlastností,Ochrana proti požáru,Plynová stabilní hasicí zařízení,Požár,Požární bezpečnost staveb,Protipožární zařízení,Stabilní hasicí zařízení,Tlaková zařízení,Ventily,Zkoušení,Zkoušky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12094-42004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12094-4 Tato evropská norma specifikuje požadavky a popisuje zkušební metody pro sestavy ventilů vysokotlakých zásobníků na CO2, sestavy ventilů zásobníků hasicích zařízení na inertní plyny nebo na halony, které zahrnují ventil zásobníku, spouštěč a případně i stoupací trubku. Tato evropská norma specifikuje požadavky a popisuje zkušební metody pro vlastnosti komponentu, který se požívá pouze v instalacích požárních hasicích zařízeních. Stoupací trubky, které nejsou součástí ventilu zásobníku, nejsou předmětem této normy.