Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 13909-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441314
Katalogové èíslo 72045
Název dokumentu Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 5: Koks - Vzorkování z proudu
Anglický název Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 5: Coal - Sampling from moving streams
Datum vydání 01.01.2005
Datum ukonèení platnosti 01.10.2019
Datum úèinnosti 01.02.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 75.160.10 - Tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Uhlí,koks,vzorkování
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 13909-52001
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508451ČSN ISO 13909-5 2019
Anotace

ČSN ISO 13909-5 Tato část ISO 13909 specifikuje postupy a požadavky pro konstrukci a provoz vzorkovacích systémů pro mechanické vzorkování koksu z proudu a popisuje používané metody odběru.