Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 13909-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 441314
Katalogové èíslo 72044
Název dokumentu Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 4: Uhlí - Úprava vzorků
Anglický název Hard coal and coke - Mechanical sampling - Part 4: Coal - Preparation of test samples
Datum vydání 01.01.2005
Datum ukonèení platnosti 01.10.2017
Datum úèinnosti 01.02.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 73.040 - Uhlí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Uhlí,koks,vzorkování,úprava vzorků
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 13909-42001
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
503250ČSN ISO 13909-4 2017
Anotace

ČSN ISO 13909-4 Tato část ISO 13909 popisuje úpravu vzorků uhlí od spojování dílčích vzorků k úpravě vzorků pro speci-fické zkoušky.