Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12504-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731303
Katalogové èíslo 72017
Název dokumentu Zkoušení betonu - Část 4: Stanovení rychlosti šíření ultrazvukového impulsu
Anglický název Testing concrete - Part 4: Determination of ultrasonic pulse velocity
Datum vydání 01.03.2005
Datum ukonèení platnosti 01.01.2022
Datum úèinnosti 01.04.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12504-42004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513118ČSN EN 12504-4 2021
Anotace