Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 622-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 492612
Katalogové èíslo 72003
Název dokumentu Vláknité desky - Požadavky - Část 3: Požadavky na polotvrdé desky
Anglický název Fibreboards - Specifications - Part 3: Requirements for medium boards
Datum vydání 01.01.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 79.060.20 - Dřevovláknité desky. Dřevotřískové desky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Desky na bázi dřeva,hodnocení shody,polotvrdé vláknité desky,požadavky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 622-32004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
53354ČSN EN 622-3 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 622-3 Tato evropská norma určuje požadavky na polotvrdé vláknité desky a pravidla pro hodnocení shody jejich vlastností s touto normou. Hodnoty uvedené v této normě však nejsou charakteristickými hodnotami, které by bylo možno použít při navrhování konstrukcí.