Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60512-25-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354055
Katalogové èíslo 71930
Název dokumentu Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 25-6: Zkouška 25f: Obrazec typu oko a kolísání (jitter)
Anglický název Connectors for electronic equipment - Tests and measurements - Part 25-6: Test 25f: Eye pattern and jitter
Datum vydání 01.03.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 31.220.10 - Vidlice a zásuvky pro elektroniku. Konektory
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Doba náběhu,Elektronická zařízení,Hodinová fekvence,Hodinový signál,Jitter,Kolísání,Konektory,Obrazec typu oko,Perioda bitů,Propojovací sestavy,Pseudonáhodná posloupnost bitů,Sestavy kabelů,Signální analyzátor,Signálové cesty,Zkoušky a měření,Časová doména,časový posuv
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60512-25-62004
IEC 60512-25-62004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60512-25-6 Část 25-6 normy IEC 60512 je použitelná pro konektory pro elektronická zařízení, sestavy kabelů nebo propojovací sestavy. Popisuje měření odezvy ve formě obrazce typu oko a kolísání (jitter) v časové oblasti. Zaváděná IEC 60512-25-6 představuje celkem 36 stran anglického a francouzského textu.