Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61968-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334900
Katalogové èíslo 71928
Název dokumentu Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy
Anglický název Application integration at electric utilities - System interfaces for distribution management - Part 3: Interface for network operations
Datum vydání 01.02.2005
Datum ukonèení platnosti 18.05.2021
Datum úèinnosti 01.03.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 35.200 - Rozhraní a propojovací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova bezpečnostní dokument,energetická distribuční společnost,formát zprávy,informační model,komerční funkce,měření,omezení provozu,provoz distribuční soustavy,referenční model,rozhraní,typ zprávy,vypínání
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61968-32004
IEC 61968-32004
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506023ČSN EN 61968-3 2005Z118.05.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506022ČSN EN IEC 61968-3 ed. 2 2018
Anotace

ČSN EN 61968-3 Norma obsahuje překlad EN 61968-3:2004 (idt IEC 61968-3:2004). Norma je součástí souboru IEC 61968 určeného pro realizaci integrace mezi aplikacemi energetické společnosti. Stanovuje informační obsah jednotlivých typů zpráv ze souboru, který se používá k zajištění naprosté většiny komerčních funkcí souvisících s provozem distribuční soustavy. Tyto typy zpráv se týkají především sběru dat pomocí externích systémů, lokalizace poruch, obnovení provozu po poruše, ošetření poruch, provozní údržby a uvádění zařízení do provozu. Norma určuje vazby na další činnosti ovlivněné nebo ovlivňující provoz soustavy, které jsou náplní dalších částí souboru IEC 61968. Norma definuje referenční a informační model rozhraní pro provoz soustavy a uvádí konvence pro pojmenovávání příslušných typů zpráv. Všeobecně uvádí použití zpráv, formáty zpráv a jejich jednotlivá pole a dále pak konkrétní typy zpráv pro provoz distribuční soustavy. V příloze uvádí norma popis sloves pro tyto typy zpráv včetně příslušného významu. Norma váže na základní normu IEC 61968-1 a specializuje ji pro uvedenou oblast činnosti energetických společností.