Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14396
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 136353
Katalogové èíslo 71895
Název dokumentu Žebříky pevně zabudované v šachtách
Anglický název Fixed ladders for manholes
Datum vydání 01.03.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 97.145 - Žebříky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova armatury a potrubí,armatury kanalizační,žebříky pevně zabudované v šachtách,žebříky pro kanalizaci
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 143962004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70169ČSN EN 14396 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14396 Norma je určena pro žebříky pevně zabudované v šachtách. Stanovuje požadavky na jejich mechanickou odolnost a vybavení k ochraně před pádem.