Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60335-2-29 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361045
Katalogové èíslo 71879
Název dokumentu Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií
Anglický název Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-29: Particular requirements for battery chargers
Datum vydání 01.12.2004
Datum ukonèení platnosti 15.11.2024
Datum úèinnosti 01.01.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.200 - Usměrňovače. Měniče. Stabilizované napájecí zdroje
97.180 - Různá zařízení pro domácnost a komerční účely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Elektrická bezpečnost,elektrická zařízení pro domácnost,nabíječe baterií
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60335-2-292004
IEC 60335-2-292002
IEC 60335-2-29/A12004
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
86351ČSN EN 60335-2-29 ed. 2 2004A215.11.2024
506919ČSN EN 60335-2-29 ed. 2 2004A1115.11.2024
515356ČSN EN 60335-2-29 ed. 2 2004Z115.11.2024
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
52852ČSN EN 60335-2-29 1998
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515355ČSN EN IEC 60335-2-29 ed. 3 2022
Anotace

ČSN EN 60335-2-29 Tato mezinárodní norma se zabývá bezpečností elektrických nabíječů baterií pro domácnost a podobné použití, které mají na výstupu bezpečné malé napětí a jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 250 V. Tato norma také platí pro nabíječe baterií, které nejsou určeny pro normální použití v domácnosti, ale které přesto mohou představovat nebezpečí pro veřejnost, jako jsou nabíječe baterií určené pro použití v garážích, v obchodech, lehkém průmyslu a zemědělství.