Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 21530
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 856003
Katalogové èíslo 71872
Název dokumentu Stomatologie - Materiály používané na povrchy stomatologického vybavení - Stanovení odolnosti proti chemickým dezinfekčním prostředkům
Anglický název Dentistry - Materials used for dental equipment surfaces - Determination of resistance to chemical disinfectants
Datum vydání 01.01.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 11.060.20 - Stomatologická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 215302004
ISO 215302004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace