Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 5534
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 571003
Katalogové èíslo 71857
Název dokumentu Sýry a tavené sýry - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)
Anglický název Cheese and processed chesse - Determination of total solids content (Reference method)
Datum vydání 01.01.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 67.100.30 - Sýry
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova sýr,celková sušina,stanovení,tavený sýr
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 55342004
ISO 55342004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19672ČSN ISO 5534 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 5534 Tato mezinárodní norma specifikuje referenční metodu pro stanovení obsahu celkové sušiny v sýrech a tavených sýrech.