Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15875-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646413
Katalogové èíslo 71822
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Síťovaný polyethylen (PE-X) - Část 1: Všeobecně
Anglický název Plastics piping systems for hot and cold water installations - Crosslinked polyethylene (PE-X) - Part 1: General
Datum vydání 01.12.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova PE-X,materiál,plasty,potrubní systémy,potrubí,rozvody horké a studené vody,specifikace,síťovaný polyethylen,trubky,tvarovky,vlastnosti,zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 15875-12003
ISO 15875-12003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
80019ČSN EN ISO 15875-1 2004A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69842ČSN EN ISO 15875-1 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 15875-1 ČSN EN ISO 15875 část 1 je součástí systémové normy, která specifikuje požadavky na potrubní systémy vyrobené ze síťovaného polyethylenu (PE-X). Potrubní systém je určen pro použití v rozvodech horké a studené vody bez ohledu, zda se jedná o vodu pitnou (domácí systémy) nebo vytápěcí systémy za provozních tlaků a teplot příslušných třídě použití. EN ISO 15875 část 1 specifikuje obecné aspekty plastových potrubních systémů a požadavky a zkušební metody pro materiály. Spolu s dalšími částmi se EN ISO 15875-1 používá pro PE-X trubky, tvarovky, jejich spoje a spoje se součástmi z jiných plastových a neplastových materiálů určených pro rozvody horké a studené vody. Požadavky pro trubky jsou specifikovány v části 2 a pro tvarovky v části 3. Charakteristiky pro posouzení vhodnosti použití (hlavně pro spoje) jsou uvedeny v části 5. Část 7 (CEN ISO/TS 15875-7:2003) obsahuje směrnici pro posuzování shody.