Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN 07 0703
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 070703
Katalogové číslo 71796
Název dokumentu Kotelny se zařízeními na plynná paliva
Anglický název Gas boiler houses
Datum vydání 01.01.2005
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.02.2005
Věstník vydání (měs/rok) 1/05
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 27.060.30 - Kotle a výměníky tepla
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova Kotelna,dokumentace kotle,hlavní uzávěr kotelny (HUK),intenzita větrání kotelny,nouzové osvětlení,nucené větrání,obsluhovatelé kotlů,otopné soustavy,plynné palivo,provoz,provozní přetlak (OP),provozní revize,provozní řád,přirozené větrání,přívod plynného paliva,regulační a měřicí zařízení,revizní kniha,rozvod plynného paliva,větrání kotelny,zařízení kotelny,zařízení kotlů
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Změny
Katalogové čísloOznačeníRok vydáníOznačení změnyDatum zrušení
75359ČSN 07 0703 2005Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
32693ČSN 07 0703 1985
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 07 0703 Tato norma platí pro navrhování, zřizování a provoz kotelen s parními a kapalinovými kotli na plynná paliva (dále jen "zařízení kotelen") se jmenovitým tepelným výkonem alespoň jednoho kotle 50 kW a větším a též kotelen se součtem jmenovitých tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, i když ani jeden z nich nedosahuje jmenovitého tepelného výkonu 50 kW, ve kterých se spalují plynná paliva první, druhé a třetí třídy (viz ČSN EN 437), které jsou při teplotě 15 °C a tlaku 1 013 mbar v plynném stavu. Tato norma platí pro zařízení kotelen s provozním přetlakem plynného paliva do 1,0 MPa. Zařízení kotelen postavená a jejich projektová dokumentace rozpracovaná nebo provedená podle předchozí normy se nemusí upravovat, pokud orgány státní správy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, hygieny a životního prostředí nestanoví jinak. Pro účely této ČSN se za kotle považují i ohřívače vody vytápěné plynnými palivy.