Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60447 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330173
Katalogové èíslo 71736
Název dokumentu Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Zásady pro ovládání
Anglický název Basic and safety principles for man-machine interface, marking and identification - Actuating principles
Datum vydání 01.12.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.180 - Ergonomie
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Bezpečnost/bezpečnostní zásady,funkce,klávesnice,operace,ovládače,ovládání,pohyb,působení úkonů,rozhraní člověk-stroj,signály,sled ovládání,směr úkonů,výsledný účinek,zatřídění,zobrazovací jednotka,zpráva,základní zásady,úkony,účinky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 604472004
IEC 604472004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19841ČSN EN 60447 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60447 ed. 2 Tato norma stanovuje zásady pro ovládače ovládané rukou, které tvoří rozhraní člověk-stroj ve spojení s elektrickým zařízením za účelem: - zvýšení bezpečnosti (například osob, majetku, prostředí) bezpečným ovládáním zařízení; - zajištění řádné činnosti ovládačů v daném čase.