Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 287-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 050711
Katalogové èíslo 71706
Název dokumentu Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 1: Oceli
Anglický název Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels
Datum vydání 01.11.2004
Datum ukonèení platnosti 01.04.2012
Datum úèinnosti 01.12.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.160.10 - Procesy svařování
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Svářeč,kvalifikace,ocel,osvědčení,označení,platnost,zkoušky svářečů,zkušební kus,základní proměnné
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 287-12004
EN 287-1/AC2004
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
76283ČSN EN 287-1 2004A201.04.2012
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18408ČSN EN 287-1 1995
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
90112ČSN EN 287-1 2012
Anotace

ČSN EN 287-1 Tato evropská norma definuje zkoušky svářečů pro tavné svařování ocelí. Poskytuje soubor technických pravidel pro systematické zkoušky svářečů a umožňuje jednotné kvalifikace, které jsou nezávislé na druhu výrobku, místě a zkušebním orgánu/zkušební organizaci. Při zkouškách svářeče je kladen důraz na schopnost svářeče ručně manipulovat s elektrodou/svařovacím hořákem a tímto vytvářet svar přijatelné jakosti. Tato evropská norma platí pro metody tavného svařování, které jsou označovány jako ruční nebo částečně mechanizované. Neplatí pro plně mechanizované a automatické metody.