Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60893-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 346572
Katalogové èíslo 71699
Název dokumentu Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely - Část 1: Definice, označení a všeobecné požadavky
Anglický název Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes - Part 1: Definitions, designations and general requirements
Datum vydání 01.11.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.035.01 - Izolační materiály obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Izolační materiály,definice,označení,technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechnické účely,všeobecné požadavky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60893-12004
IEC 60893-12004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
18958ČSN EN 60893-1 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60893-1 ed. 2 Tato část IEC 60893 obsahuje definice a všeobecné požadavky na technické neohebné desky pro elektrotechnické účely, jejichž pojivem je některá z těchto pryskyřic: epoxidová, melaminová, fenolická, polyimidová, silikonová a nenasycená polyesterová. Jako výztuž mohou být jednotlivě nebo v kombinaci použity tyto materiály: celulosový papír, bavlněná tkanina, skelná tkanina, skelný roving (pramenec), skelná rohož, polyesterová tkanina a dřevěné dýhy.