Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60027-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330100
Katalogové èíslo 71692
Název dokumentu Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky
Anglický název Letter symbols to be used in electrical technology - Part 3: Logarithmic and related quantities, and their units
Datum vydání 01.12.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.075 - Písmenné značky
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova elektrotechnika,logaritmické jednotky,logaritmické veličiny,písmenné značky,značky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60027-32004
IEC 60027-32002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
79465ČSN IEC 60027-3 2004Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
64796ČSN IEC 60027-3+A1 2002
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60027-3 Tato norma platí pro logaritmické veličiny a jednotky.