Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 3766
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013481
Katalogové èíslo 71662
Název dokumentu Výkresy stavebních konstrukcí - Kreslení výztuže do betonu
Anglický název Construction drawings - Simplified representation of concrete reinforcement
Datum vydání 01.12.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.100.30 - Technické výkresy ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Tavební konstrukce,kreslení výztuže do betonu,výkresy stavebních konstrukcí,výztuž do betonu
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 37662003
EN ISO 3766/AC2004
ISO 37662003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
59822ČSN EN ISO 4066 2000
70142ČSN EN ISO 3766 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 3766 Tato mezinárodní norma stanovuje způsob zobrazování a popisování výztuže do železového a předpjatého betonu ve výkresech stavebních konstrukcí. Zavádí též systém specifikace výztuže, zahrnující - způsob označování rozměrů, - systém kódů pro tvar vložek, - seznam vybraných tvarů, - kódovanou a grafickou specifikaci.