Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60379
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361060
Katalogové èíslo 71558
Název dokumentu Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely
Anglický název Methods for measuring the performance of electric storage water-heaters for household purposes
Datum vydání 01.11.2004
Datum ukonèení platnosti 14.03.2026
Datum úèinnosti 01.12.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.65 - Zařízení pro ohřev vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Akumulační ohřívače vody,elektrická zařízení pro domácnost,měření elektrického výkonu,ohřívače vody,ohřívání,spotřeba elektrické energie,spotřeba energie
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 603792004
IEC 3791987
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
517242ČSN EN 60379 2004Z114.03.2026
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19557ČSN 36 1061-21 1996
23978ČSN 36 1060-21 1990
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
517241ČSN EN IEC 60379 ed. 2 2023
Anotace

ČSN EN 60379 Tato norma platí pro elektrické akumulační ohřívače vody pro domácnost. Účelem této normy je stanovit a definovat hlavní funkční charakteristiky elektrických akumulačních ohřívačů vody, které zajímají uživatele, a popsat normalizované metody pro měření těchto charakteristik. Tato norma se nezabývá bezpečností ani požadavky na funkci.