Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1279-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701621
Katalogové èíslo 71513
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Izolační skla - Část 1: Obecné údaje, tolerance rozměrů a pravidla pro popis systému
Anglický název Glass in building - Insulating glass units - Part 1: Generalities, dimensional tolerances and rules for the system description
Datum vydání 01.11.2004
Datum ukonèení platnosti 01.03.2019
Datum úèinnosti 01.12.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Kvalita,Rozměrová tolerance,Rozměry,Sklo,Zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1279-12004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
506148ČSN EN 1279-1 2019
Anotace

ČSN EN 1279-1 Tato evropská norma je výrobkovou normou pro izolační skla. Tato část evropské normy se týká materiálů, pravidel pro popis systému, optické a vizuální jakosti a tolerancí rozměrů pro izolační skla.