Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 4934
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420541
Katalogové èíslo 71476
Název dokumentu Ocel a litina - Stanovení obsahu síry - Vážková metoda
Anglický název Steel and iron - Determination of sulfur content - Gravimetric method
Datum vydání 01.01.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 77.040.30 - Chemická analýza kovů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 49342003
ISO 49342003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
28738ČSN EN 24934 1993
Byla nahrazena dokumenty
Anotace