Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12811-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 738123
Katalogové èíslo 71448
Název dokumentu Dočasné stavební konstrukce - Část 2: Informace o materiálech
Anglický název Temporary works equipment - Part 2: Information on materials
Datum vydání 01.10.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.220 - Stavební stroje a zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Pozemní stavby,dočasné stavební konstrukce,dřevo,hliník,lešení,materiály,oceli,ochrana proti korozi
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12811-22004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12811-2 Norma obsahuje požadavky na materiály používané pro dočasné stavební konstrukce. Jedná se především o ocel, hliník, dřevo a materiály na bázi dřeva. V řadě požadavků se tato norma odvolává na další evropské normy materiálů, z nichž jsou některé tabulkové údaje převzaty do přílohy A.