Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14777
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 310536
Katalogové èíslo 71398
Název dokumentu Kosmické inženýrství - Konstrukce a zkouška vícenásobného přenosu
Anglický název Space engineering - Multipaction design and test
Datum vydání 01.01.2005
Datum ukonèení platnosti 01.04.2021
Datum úèinnosti 01.02.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 49.140 - Kosmické dopravní systémy a provoz
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 147772004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511527ČSN EN 16603-20-01 2021
Anotace