Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14095
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 755202
Katalogové èíslo 71375
Název dokumentu Zařízení k úpravě vody v budovách - Elektrolytická dávkovací zařízení s hliníkovými anodami - Požadavky na provedení, bezpečnost a zkoušení
Anglický název Water conditioning equipment inside buildings - Electrolytic treatment systems with aluminium anodes - Requirements for performance, safety and testing
Datum vydání 01.03.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.20 - Pitná voda
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova anodické rozpouštění hliníku,srážení hydroxidem hlinitým,teplá voda,voda,zkoušení,úprava
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 140952003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
70026ČSN EN 14095 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14095 Tato norma platí pro systémy elektrolytického dávkování pro úpravu vody určené k lidské spotřebě v budovách (vnitřních vodovodech) a založené na anodickém rozpouštění hliníku (působením stejnosměrného proudu). Stanoví konstrukční (ne však rozměrové) a provozní požadavky. Popisuje příslušné postupy ke zkoušení výkonnosti a bezpečnosti. Týká se pouze těch zařízení k úpravě pitné vody, která jsou trvale připojena k elektrické síti.