Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60050-131
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 71346
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary - Part 131: Circuit theory
Datum vydání 01.01.2005
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/05
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.17 - Metrologie a měření. Fyzikální jevy (názvosloví)
01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
17.220.01 - Elektřina. Magnetismus. Obecná hlediska
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova definice,elektrický obvod,magnetický obvod,prvek obvodu,termíny,topologie sítě
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60050-1312002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
86883ČSN IEC 60050-131 2005A1
95817ČSN IEC 60050-131 2005A2
510035ČSN IEC 60050-131 2005A3
513422ČSN IEC 60050-131 2005A4
514530ČSN IEC 60050-131 2005A5
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
53347ČSN IEC 50(131)+A1 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60050-131 Tato část 131 IEC 60050 obsahuje všeobecnou terminologii používanou v teorii elektrických a magnetických obvodů, všeobecné termíny vztahující se k prvkům obvodu a k jejich charakteristikám, termíny vztahující se k topologii sítí, k n-branům a dvojbranům a k metodám teorie obvodů. Tato terminologie odpovídá terminologii vytvořené v ostatních specializovaných částech IEV. Tyto termíny a definice jsou uvedeny v české, anglické a francouzské verzi, dále jsou uvedeny termíny bez definic v čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině. Z technických důvodů tato norma neobsahuje termíny a abecední rejstřík v arabštině