Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60652
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 333304
Katalogové èíslo 71342
Název dokumentu Zatěžovací zkoušky konstrukcí venkovních vedení
Anglický název Loading tests on overhead line structures
Datum vydání 01.11.2004
Datum ukonèení platnosti 03.09.2024
Datum úèinnosti 01.12.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.240.20 - Elektrická přenosová a distribuční vedení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova hladiny zatížení,montáž podpěrného bodu,měření napětí,měření vychýlení,měření zatížení a úhlů,návrhové zatížení,porušující zatížení,rychlost zatěžování a doba výdrže,tolerance v přiložených zatíženích
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 606522004
IEC 606522002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
514874ČSN EN 60652 2004Z103.09.2024
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514873ČSN EN IEC 60652 ed. 2 2022
Anotace

ČSN EN 60652 Tato mezinárodní norma ustanovuje metody zkoušek podpěrných bodů pro venkovní vedení. Norma platí pro zkoušky podpěrných bodů a konstrukcí venkovních vedení pro napětí nad 45 kV; může také sloužit jako doporučení pro zkoušky podpěrných bodů nižšího napětí. Pro výrobu podpěrných bodů nejsou žádná omezení z hlediska typu použitých materiálů, které mohou, kromě jiných, zahrnovat slitiny kovů, beton, stavební dřevo, laminované dřevo a kompozitní materiály. Je-li to požadováno zákazníkem, může být tato norma použita pro zkoušky telekomunikačních podpěrných bodů, železničních nebo tramvajových venkovních elektrifikačních podpěrných bodů, portálů elektrických stanic, stožárů venkovního osvětlení, stožárů větrných turbín, stožárů lyžařských vleků apod. Tato norma nezahrnuje zkoušky zmenšených modelů podpěrných bodů.