Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14106
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 588813
Katalogové èíslo 71337
Název dokumentu Deriváty tuků a olejů - Methylestery mastných kyselin - Stanovení obsahu volného glycerolu
Anglický název Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of free glycerol content
Datum vydání 01.10.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 67.200.10 - Živočišné a rostlinné tuky a oleje.
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova kvalita FAME,mastné kyseliny,methylestery,plynová chromatografie,volný glycerol
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 141062003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
68152ČSN EN 14106 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14106 Tato evropská norma specifikuje metodu plynové chromatografie pro stanovení obsahu volného glycerolu v methylesterech mastných kyselin (FAME) v rozmezí od 0,005 % do 0,070 %, dále uváděných jako FAME. Tato metoda má za cíl vyhodnotit kvalitu FAME, kvůli obsahu vedlejších produktů transesterifikace jako je glycerol, jehož koncentrace může mít vliv na chování paliva.