Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN ISO/IEC 13712-2+Amd. 1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 369249
Katalogové číslo 71302
Název dokumentu Informační technologie - Dálkové operace: Realizace OSI - Definice služby pro prvek služby dálkových operací (ROSE)
Anglický název Information technology - Remote Operations: OSI realizations - Remote Operations Service Element (ROSE) service definition
Datum vydání 01.11.2004
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.12.2004
Věstník vydání (měs/rok) 11/04
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 35.240.20 - Aplikace informační technologie v kancelářské práci
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova OSI,ROSE,data,definice,dálková operace,dálkové zpracování,informační technologie,interakce,propojení otevřených systémů,prvek služby,přenos dat,síťové propojení,výměna informací,zpracování dat
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
ISO/IEC 13712-21995
ISO/IEC 13712-2/Amd.11996
ITU-T Rec. X.8811993
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO/IEC 13712-2 +Amd.1 Norma přebírá originál mezinárodní normy ISO/IEC 13712-2:1995 se zapracovanou změnou ISO/IEC 13712-2:1995/Amd.1:1996. Tato norma poskytuje systémový rámec pro realizaci množiny operací a asociačního kontraktu jako aplikačního kontextu OSI. Takovýto aplikační kontext je specifikován přednostně ve smyslu kolekce prvků aplikační služby (prvků ASE) a z pohledu služby dálkových operací pak zvláště prvku služby dálkových operací (ROSE). Prvkem ROSE je ovládán univerzální protokol důležitý pro vyvolávání a ohlašování návratu libovolných operací. Tato norma je zaměřena na odvození specifikací aplikačního kontextu založeného na prvku ROSE, na službu poskytovanou prvkem ROSE a na způsob, jakým se prvek ROSE používá. Jednotlivé kapitoly této normy postupně uvádějí: - předmět normy; - odkazy na normy, jejichž ustanovení jsou pro tuto normu podstatná; - definované termíny, které se v této normě používají a jsou rozděleny na termíny přenesené z citovaných norem a na termíny definované v této normě; - používané zkratky a konvence; - model realizace OSI pro dálkové operace; - aplikační kontext založený na dálkových operacích; - základní služby prvku ROSE; - informace o posloupnostech provádění služeb; - mapování na služby prvku ROSE; - mapování na služby dálkových operací RO-BIND a RO-UNBIND. Příloha A této normy uvádí používané moduly notace ASN.1, příloha B poskytuje návod pro používání notace a příloha C přiřazení hodnot identifikátorů objektů. Zapracovaná změna Amd.1 uvádí mapování datových jednotek aplikačního protokolu (jednotek APDU) prvku ROSE na službu A-UNIT-DATA a zahrnutí tří rezidentních operací: "sonda", "potvrzení" a "zrušení", které jsou obecnými obslužnými rutinami pro návrháře aplikací založených na prvku ROSE. Jak norma, tak i její zapracovaná změna obsahují řadu tabulek a obrázků ilustrujících předmět normy.