Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10028-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420941
Katalogové èíslo 71296
Název dokumentu Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli, termomechanicky válcované
Anglický název Flat products made of steels for pressure purposes - Part 5: Weldable fine grain steels, thermomechanically rolled
Datum vydání 01.12.2004
Datum ukonèení platnosti 01.02.2010
Datum úèinnosti 01.01.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.30 - Oceli pro tlakové účely
77.140.50 - Výrobky z ploché oceli a polotovary
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova chemické složení,dodací podmínky,mechanické vlastnosti,oceli,oceli svařitelné konstrukční,plechy,ploché výrobky,požadavky na tlakové účely,pásy,zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10028-52003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69348ČSN EN 10028-5 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84747ČSN EN 10028-5 2010
Anotace

ČSN EN 10028-5 Tato evropská norma stanoví požadavky na ploché výrobky pro tlakové nádoby a zařízení, vyrobené z termomechanicky válcovaných ocelí uvedených v tabulce 1.Tyto oceli nejsou vhodné k tváření za tepla. POZNÁMKA - Pro normalizaci vlastností těchto ocelí při vyšších teplotách není dosud k dispozici dostatek údajů. Pokud se předpokládá použití při těchto teplotách, je třeba dohodnout podmínky mezi zainteresovanými stranami.