Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 295
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 640203
Katalogové èíslo 71281
Název dokumentu Plasty - Příprava zkušebních těles z reaktoplastů lisováním
Anglický název Plastics - Compression moulding of test specimens of thermosetting materials
Datum vydání 01.10.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 83.080.10 - Reaktoplasty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Plast,lisovací hmota,lisování,příprava,reaktoplast,zkušební těleso
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 2952004
ISO 2952004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
51039ČSN ISO 295 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 295 Tato norma stanovuje obecné principy i postupy přípravy zkušebních těles lisováním z reaktoplastových materiálů z práškových lisovacích hmot na bázi fenolických, aminových, epoxidových a nenasycených polyesterových pryskyřic. Uvádí i podrobný popis zařízení pro přípravu zkušebních těles (formy a lisu).