Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15605
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 668601
Katalogové èíslo 71280
Název dokumentu Lepidla - Vzorkování
Anglický název Adhesives - Sampling
Datum vydání 01.10.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 83.180 - Lepidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Lepidlo,vzorkování
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 156052004
ISO 156052000
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
52753ČSN EN 1066 1998
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 15605 Tato norma předepisuje metody způsobu odběru vzorků lepidel a podobných výrobků za účelem získání jednotných vzorků vhodné velikosti reprezentativních pro vzorkovaný výrobek.