Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15831
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 832741
Katalogové èíslo 71274
Název dokumentu Oděvy - Fyziologické účinky - Měření tepelné izolace pomocí tepelné figuríny
Anglický název Clothing - Physiological effects - Measurement of thermal insulation by means of a thermal manikin
Datum vydání 01.10.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 61.020 - Oděvy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova anemometry,figurína,fyziologické účinky na lidské tělo,měření rychlosti vzduchu,měření tepla,měření vlhkosti vzduchu,oděvy,povrchová teplota,protokol o zkoušce,přístroje na měření tepla,tepelná izolace,tepelný tok,teplota,tolerance (měření),výpočty,čidla
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 158312004
ISO 158312004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 15831 Tato norma popisuje požadavky na tepelnou figurínu a metodu zkoušení používanou pro měření tepelné izolace celého oděvu na uživateli při praktickém použití v relativně klidném prostředí; uživatel buď stojí nebo se pohybuje. Norma se zabývá výběrem a přípravou zkoušených oděvů. Norma uvádí způsoby výpočtu a přesnost výsledků izolačních vlastností oděvů.