Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12255-15
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756403
Katalogové èíslo 71271
Název dokumentu Čistírny odpadních vod - Část 15: Měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži
Anglický název Wastewater treatment plants - Part 15: Measurement of the oxygen transfer in clean water in aeration tanks of activated sludge plants
Datum vydání 01.12.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2005
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova vodní hospodářství - kanalizace,čištění odpadních vod - měření standardní oxygenační kapacity v aktivační nádrži
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12255-152003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69950ČSN EN 12255-15 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12255-15 Tato norma stanovuje požadavky na měření standardní oxygenační kapacity a celkové účinnosti dodávky kyslíku aeračními (provzdušňovacími) zařízeními v aktivačních nádržích, plněných čistou vodou, v čistírnách odpadních vod.