Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 15706
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010180
Katalogové èíslo 71251
Název dokumentu Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu (ISAN)
Anglický název Information and documentation - International Standard Audiovisual Number (ISAN)
Datum vydání 01.09.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.140.20 - Informační vědy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Audiovizuální díla,Dokumentace,ISAN,Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního díla,Číslování
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 157062002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 15706 Tato mezinárodní norma zavádí a definuje dobrovolný standardní systém číslování sloužící k jednoznačné a mezinárodní identifikaci audiovizuálních děl. Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu je určeno pro užívání všude, kde je žádoucí správná a jednoznačná identifikace audiovizuálního díla. Jako identifikátor může být použito pro různé účely, jako je kupř. pomoc při rozdělování autorských honorářů mezi držitele autorských práv, sledování užití audiovizuálních děl, pro účely vyhledávání informací a obrany proti nelegálnímu kopírování, např. prostřednictvím ověření registrace titulu. ISAN může také sloužit jako východisko pro doplňkové identifikační systémy, pokud je vyžadována o verzi nebo produktu (např. pro aplikace, jako jsou automatické vysílání a automatizované ukládací a vyhledávací systémy).