Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 7200
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013113
Katalogové èíslo 71206
Název dokumentu Technická dokumentace - Údaje v popisových polích a záhlavích dokumentů
Anglický název Technical product documentation - Data fields in title blocks and document headers
Datum vydání 01.09.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.110 - Technická dokumentace výrobků
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova datová pole,dokumenty,popisová pole,technické dokumenty,technické výkresy,výkresy,záhlaví,údaje
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 72002004
ISO 72002004
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506719ČSN EN ISO 7200 2004Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
19904ČSN ISO 7200 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 7200 Tato mezinárodní norma specifikuje datová pole užívaná v popisových polích a záhlavích technických dokumentů. Norma je určena pro tradiční dokumenty zpracované ručně i pro dokumenty vytvořené za pomoci počítačových programů; je použitelná ve všech technických oborech pro všechny druhy dokumentů všech typů výrobků ve všech fázích jejich životního cyklu. Norma neobsahuje datová pole dokumentů zvláštních technologií nebo odlišných požadavků na výrobu.