Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60862-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 358456
Katalogové èíslo 71194
Název dokumentu Filtry hodnocené jakosti s povrchovou akustickou vlnou (PAV) - Část 3: Normalizované rozměry
Anglický název Surface acoustic wave (SAW) filters of assessed quality - Part 3: Standard outlines
Datum vydání 01.09.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 31.160 - Elektrické filtry
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Filtry,Filtry s povrchovou akustickou vlnou,Pouzdra,Povrchová akustická vlna,Rozměrové výkresy pouzder,Rozměry
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60862-32003
IEC 60862-32003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60862-3 Přejímaná norma specifikuje rozměrové výkresy a zapojení vývodů filtrů s povrchovou akustickou vlnou (PAV) v pouzdrech s vývody. Norma rovněž uvádí návod pro standardizaci rozměrových výkresů součástek pro řízení a filtraci kmitočtu. Druhé vydání IEC 60862-3 obsahuje rozměrové výkresy celkem osmi typů pouzder pro filtry s povrchovou akustickou vlnou (PAV), z toho je pět typů pouzder kovových a tři typy pouzder plastových. V závěru normy je uvedena literatura k této problematice.